Infokorp logo

Zveřejňování informací dle zákona o obchodních korporacích


O uveřejňovací povinnosti

Které dokumenty a informace musíte uveřejňovat na internetu po 1. 1. 2014?

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který nabyde účinnosti začátkem roku 2014, klade na obchodní společnosti vyšší nároky v oblasti povinného uveřejňování informací, přičemž těžištěm pro zveřejňování těchto informací navenek se do budoucna stane internet.

Pro přehled jednotlivých dokumentů a skutečností, které jsou společnosti povinny na internetových stránkách uvádět, čtěte dále »