Infokorp logo

Nevíte, jestli se uveřejňovací povinnost vztahuje i na Vás? Přinášíme přehled povinných osob


<p>Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) při stanovení povinnosti společností zřídit internetové stránky rozlišuje především právní formu společnosti, zároveň ale stanovuje podmínky, za kterých jsou společnosti povinny stránky zřídit i bez ohledu na jejich právní formu. V tomto článku naleznete strukturovaný přehled povinných osob.</p> <h2>Akciová společnost</h2> <ul> <li>má povinnost zřídit internetové stránky bez ohledu na formu či podobu vydaných akcií; <li>ihned po vzniku a následně průběžně jsou povinny na internetových stránkách uvádět skutečnosti a dokumenty dle zákonných požadavků. </ul> <h2>Společnost s ručením omezeným</h2> <ul> <li>je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností; <li>je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu; <li>pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo <li>pokud společnost nezveřejní informace a dokumenty dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, je povinna je zveřejnit na internetových stránkách, měla by je tedy za tímto účelem zřídit. </ul> <h2>Družstvo</h2> <ul> <li>ze současného znění ustanovení § 636 plyne, že družstvo má povinnost internetovou stránku družstva zřídit a uveřejňovat na ni informace a dokumenty dle zákonných požadavků. </ul> <h2>Komanditní společnost</h2> <ul> <li>je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností; <li>je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu; <li>pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách; <li>pokud společnost nezveřejní informace a dokumenty dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, je povinna je zveřejnit na internetových stránkách, měla by je tedy za tímto účelem zřídit. </ul> <h2>Veřejná obchodní společnost</h2> <ul> <li>je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností; <li>je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu; <li>pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách; <li>pokud společnost nezveřejní informace a dokumenty dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, je povinna je zveřejnit na internetových stránkách, měla by je tedy za tímto účelem zřídit. <li>Závod zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva nebo jeho pobočka <li>je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností; <li>je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu; <li>pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách. </ul> <h2>Evropská společnost se sídlem v České republice</h2> <ul> <li>má povinnost zřídit internetovou stránku a uveřejňovat na ni skutečnosti a dokumenty obdobně jak to zákon ukládá akciové společnosti. </ul>

Zpět na články