Infokorp logo

Uveřejnění zprávy o vztazích na Vašich internetových stránkách


Nezapomněli jste na vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013? Pokud se váš účetní rok shoduje s kalendářním rokem, lhůta pro vypracování uplynula 31.3.2014, přičemž podpisem zprávy povinnosti obchodních společností nekončí. Zprávu je potřebné předložit kontrolnímu orgánu k přezkumu a následně s ní seznámit nejvyšší orgán společnosti a to před konáním (řádné) valné hromady. Zprávu o vztazích nezapomeňte uveřejnit na svých internetových stránkách a ve Sbírce listin rejstříkového soudu, jinak vám hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč.

Zpět na články