Infokorp logo

Articles

Uveřejnění zprávy o vztazích na Vašich internetových stránkách

Nezapomněli jste na vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013? Pokud se váš účetní rok shoduje s kalendářním rokem, lhůta pro vypracování uplynula 31.3.2014, přičemž podpisem zprávy povinnosti obchodních společností nekončí. Zprávu je potřebné předložit kontrolnímu orgánu k přezkumu a následně s ní seznámit nejvyšší orgán společnosti a to před konáním (řádné) valné hromady. Zprávu o vztazích nezapomeňte uveřejnit na svých internetových stránkách a ve Sbírce listin rejstříkového soudu, jinak vám hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč.>

read more »

Pozor na správné svolání valné hromady

Věděli jste, že akciové společnosti musejí dle zákona o obchodních korporacích nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnit na internetových stránkách pozvánku na valnou hromadu a účetní závěrku? Následkem nedodržení této povinnosti může být neplatnost usnesení, které byly na valné hromadě přijaty.

>

read more »

Akciové společnosti musejí mít web. Jinak jim hrozí, že jejich valné hromady nebudou platit - píší Hospodářské noviny.

Firmy jako Amun.Re nebo ENE Investment, v jejímž představenstvu zasedá prezidentův poradce Martin Nejedlý, si na vnější komunikaci nepotrpí. Po jejich webových stránkách zájemce pátrá marně. Nejen tyto společnosti si však budou muset web založit, pokud nechtějí pořádat neplatné valné hromady. A musejí to udělat rychle - zbývá jim na to už jen dvanáct dnů.>

read more »