Infokorp logo

Nevíte, jestli se uveřejňovací povinnost vztahuje i na Vás? Přinášíme přehled povinných osob

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) při stanovení povinnosti společností zřídit internetové stránky rozlišuje především právní formu společnosti, zároveň ale stanovuje podmínky, za kterých jsou společnosti povinny stránky zřídit i bez ohledu na jejich právní formu. V tomto článku naleznete strukturovaný přehled povinných osob.

Akciová společnost

 • má povinnost zřídit internetové stránky bez ohledu na formu či podobu vydaných akcií;
 • ihned po vzniku a následně průběžně jsou povinny na internetových stránkách uvádět skutečnosti a dokumenty dle zákonných požadavků.

Společnost s ručením omezeným

 • je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností;
 • je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu;
 • pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo
 • pokud společnost nezveřejní informace a dokumenty dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, je povinna je zveřejnit na internetových stránkách, měla by je tedy za tímto účelem zřídit.

Družstvo

 • ze současného znění ustanovení § 636 plyne, že družstvo má povinnost internetovou stránku družstva zřídit a uveřejňovat na ni informace a dokumenty dle zákonných požadavků.

Komanditní společnost

 • je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností;
 • je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu;
 • pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách;
 • pokud společnost nezveřejní informace a dokumenty dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, je povinna je zveřejnit na internetových stránkách, měla by je tedy za tímto účelem zřídit.

Veřejná obchodní společnost

 • je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností;
 • je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu;
 • pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách;
 • pokud společnost nezveřejní informace a dokumenty dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, je povinna je zveřejnit na internetových stránkách, měla by je tedy za tímto účelem zřídit.
 • Závod zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva nebo jeho pobočka
 • je dle ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna zřídit internetové stránky jen za určitých okolností;
 • je-li společnost součástí koncernu, je povinna internetové stránky zřídit a zveřejnit na nich existenci koncernu;
 • pokud internetové stránky zřídí, vztahuje se na ni informační povinnost, je tedy povinna na internetových stránkách uvést údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách.

Evropská společnost se sídlem v České republice

 • má povinnost zřídit internetovou stránku a uveřejňovat na ni skutečnosti a dokumenty obdobně jak to zákon ukládá akciové společnosti.